Kundaliniyoga

 

 

Kundaliniyoga är en aktiv och dynamisk form av yoga. I de flesta övningarna kombineras rörelser med kraftfull andning. Kundaliniyoga består av en kombination av kroppsställningar andningsövningar, meditation och mantran. I kundaliniyoga gör man yogapass (kriyas) som är en serie yogaövningar. Olika yogapass fokuserar på olika delar av kroppen och psyket. Det finns exempelvis yogapass för att stärka ryggen, förbättra immunförsvaret eller för att balansera olika känslor. Yogapasset avslutas med avslappning och meditation.

 

I kundaliniyoga finns det ett stort antal olika meditationstekniker. Kundaliniyoga är en traditionell form av yoga som passar dig som inte bara vill lära dig olika kroppsställningar, utan också vill lära dig mer om yogans bakgrund och filosofi. Idag har yoga på många ställen reducerats till en träningsform och den djupare dimensionen av yoga har glömts bort. Yoga är ursprungligen en andlig disciplin, en teknik för att släppa identifikationen med sin kropp, sina tankar, känslor, ägodelar eller relationer och istället identifiera sig med sin själ. Man kan också beskriva yoga som ett medvetandetillstånd som man uppnår genom att använda olika tekniker som exempelvis kroppsställningar och meditation, men som också överförs från lärare till elev.

 

Yoga grundas på ett antal moraliska principer som att inte skada levande varelser, vara sann och utveckla medkänsla och vänlighet. Att utöva yoga har också visat sig ha positiva effekter på kroppen och sinnet. Kundaliniyoga stärker nervsystemet, balanserar körtelsystemet och frigör känslomässiga blockeringar vilket påverkar hälsan positivt och ger dig ökad livskraft och självkännedom.