Det finns många orsaker till att förbättra sin balans i kroppen. Det är balansen som är avgörande för vilka positioner som din kropp kommer att kunna utöva, både när det kommer till yoga och i det vardagliga livet. Din egen kroppsuppfattning och din förmåga att kunna placera dig i olika positioner kommer att förbättras radikalt om du använder dig av yoga som träningsform. Även om yoga idag används för att få starkare muskler eller för att förbättra psyket så är det också ett sätt för dig att röra dig mer flexibelt och kunna hålla positioner längre.

Det inre lugnet är viktigt för att en människa ska kunna må bra. Yoga används därför för att lindra eller bota många psykiska problem som människor kan lida av. I nyhetstidningar kan man läsa om diverse fördelar med yoga och alla säger det samma sak – Yoga gör dig psykiskt friskare. Du får hjälp att kolla av, stressa ner inifrån och sänker även ditt blodtryck. Studien som gjordes för att få fram dessa resultat gjordes av Diabetology & Metabolic Syndrome. Två av de stora fördelarna med yoga är alltså att du får ett inre lugn och en bättre balans i kroppen.