Yoga är något som länge varit väldigt populärt. Man kan yoga av olika anledningar och det finns många olika typer att välja mellan. Många använder sig av yoga som ett sätt att stilla sinnet, nästan likt meditation. Andra använder sig av det som en träningsform och för att bli starka och få en bättre balans i kroppen. Det är valet av de olika yogaformerna som finns som är avgörande för vilken typ av träning du kommer få, men i de allra flesta fall så ger yoga både fysisk och psykisk träning för hela kroppen.

Vad är då yoga och hur använder man sig av det? Enkelt förklarat kan man säga att yoga är ett typ av system där man med hjälp av olika ställningar och positioner skapar en genomgående balans mellan själen och kroppen. Utöver olika fysiska ställningar så tränar man också mycket avslappning, andningsövningar och tekniker för att skapa koncentration eller meditation. Yogans ursprung kommer från Indien och man räknar med att systemet är över 5000 år gammalt. Bara ordet yoga beskriver träningsformen väldigt bra i sig. Ordet betyder nämligen balans/förening.

Mer än bara fysisk träning

Ett mycket vanligt missförstånd är att yoga bara är olika positioner som man ska använda sig av för att bli mer tränad, men om sanningen ska fram inkluderar den mycket mer än så. Man kan säga att det är en hel vetenskap bakom metoderna och målet är att växa både andligt, kroppsligt och mentalt på en och samma gång.

Oavsett vilken form av yoga som du är intresserad av är målet detsamma. Här vill man se till att hitta en balans för att öka sitt medvetande. Du kan med hjälp av yoga ta reda på vem du är på riktigt, få en bättre andlig insikt och dessutom göra dig av med stress, ångest och många andra psykiska problem. Yogans syfte är således att du ska uppnå en fullständig medvetenhet och på så vis även nå din fulla potential.

Populariteten växer

Det råder ingen tvekan om att allt fler människor vänder sig till yoga. Orsaken kan dock vara väldigt varierande. I vår vardag utsätts vi idag för otroligt mycket stress. Samhället vi lever i är som uppbyggt för att skapa en rad diverse psykiska problem, som ibland kan bli så allvarliga att de begränsar oss i vår vardag. Att använda sig av yoga för att hitta ett inre lugn är därför väldigt vanligt förekommande. Man vill hitta ett sätt att hantera stress bättre, men man kanske även söker sig till träningsformen för att man lider av fysisk smärta, t.ex. ont i ryggen. Till en början skapades yoga för att människor skulle kunna använda sig av en teknik för ökad självkännedom, men idag är det vanligare att man använder sig av yoga för att få en bättre fysik.